Laboratorija Sarajevo

Poliklinika Srce Sarajeva je počela sa radom 2018 godine u mjesecu martu i danas raspolaže sa 5 kabineta i biohemijskom laboratorijom . 

 

rasema smajic - isovic
+38733871566
Rasema Smajić Isović
DIPL. ING. MED.LAB DIJAGNOSTIKE

RASEMA SMAJIĆ DIPLOMIRANI INŽINJER  MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

AMINA GAČANIN
+38733871566
Amina Gačanin
DIPL. ING. MED.LAB DIJAGNOSTIKE

AMINA GAČANIN MAGISTAR MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE